התקשרו עכשיו לשיחת ייעוץ חינם!  0515533400

“מה צריך לדעת על תצהירי חיים משותפים נוטריוניים לזוגות חד מיניים?”


Blog Post


“מה צריך לדעת על תצהירי חיים משותפים נוטריוניים לזוגות חד מיניים?”

מבוא: מהם תצהירי חיים משותפים וכיצד הם קשורים לזוגות חד-מיניים?

חסרה לזוגות חד-מיניים אפשרות להתחתן במדינת ישראל, לכן יש להם את האפשרות להצהיר באופן רשמי על חיים משותפים באמצעות תקנה משפטית בשם “תצהיר חיים משותף נוטריוני”. דרך זו מאפשרת לתת ביטוי משפטי למערכת היחסים בין שני בני אדם שבחרו לחיות ביחד, ומבטיחה להם זכויות כמו במערכת זוגית רשמית.

השלבים ההיסטוריים של ההכרה בזוגות חד מיניים

למרות שישראל מחמיאה לעצמה בהכרה בזכויות האדם של הקהל הגאי, עדין קיים מרחק של מדרגה בין זוגות מהמין השני לחד מיניים. בעבר, החקיקה הישראלית נתנה תשובות מוגבלות למציאות החד-מינית. ההתמודדות המשפטית והציבורית עם הנושא בישראל החלה באופן ממוסף בעקבות החלטות שיפוטיות.

בראשית שנות ה-90, מינית פתחה בישראל את שעריה לקהל הגאי עם החלטה משפטית שהכירה זכויות נרחבות לזוגות חד-מיניים. אך, לאחר מכן, התחילה תנגשות ממושכת בין קשרי המגדר של אותה תקופה לבין מדיניות המדינה.

עם הזמן, המדינה התעקשה להכיר במערכת יחסים של בני זוג אותו-מיניים אך לא נתנה להם את אותן הזכויות המלאות של זוג הטרוסקסואלי. עם זאת, בעקבות מאמצים של מאבקים שונים, ישנם שיפורים ממושך.

כיום, ראשי מפלגות ראשיות מכריזים על תמיכתם בחוקה של נישואין מהמין השני, אך המסלול החקיקתי של מניעת השינוי עדיין רחוק. לכן, הצורך בתצהיר חיים משותפים הפך לדרך להכרת המדינה בקיום הזוגיות.

הזכויות שמקנה תצהיר חיים משותף נוטריוני לזוגות שווי מיניים

המשמעות המשפטית של תצהיר חיים משותף בין זוגות שווי מיניים היא רחבה מאוד, ומתקשרת לרבדים שונים בחיי הזוגיות. זו התקנה מול מגבלות ואי-הכרה של חוקי המס של מדינת ישראל. באמצעות התצהיר, זוגות שווי מיניים יכולים להקנות לעצמם מעמד משפטי שמזהה אותם כזוג, ולהגיע לשפע של זכויות פליליות.

התצהיר מכיל את ההסכמה של הזוג לחיית האחד עם השני, על הנושאים ההכנסתיים והחייוניים. הסכמת הזוגות כוללת את הכרת המדינה בהם כזוג משותף ואת ההתחייבות לזכויות ולתחייבים משותפים. לרוב, התצהיר מתואר אף במילים שאינן משפטיות, כדי לגעת ללב החד-מיניים, אך הוא מוניע כלים משפטיים אשר מעשירים את חיי הזוגות במיבנים של חריגות ומיניות.

ההגנות שמספקת תצהיר חיים משותף נוטריוני

תצהיר חיים משותף נוטריוני מספק שורה של הגנות לזוגות החד-מיניים. אחת מהן היא חובת האחזקה. לפיה, כל אחד מבני הזוג הוא חייב לאחזק את בן הזוג השני, באותה מידה שנושאי אחריות זהה היו חייבים. זהו נחישה משמעותית, כי הדינים המקיפים האחזקה במשפחה המסורתית אינם מתאימים תמיד לחיי הזוגות החד-מיניים.

בנוסף, כל בן זוג מקנה לבן הזוג השני זכויות ירושה – זכות זו מחייבת את המיירשים של בן הזוג בירושה להחזיק מניין עם בן הזוג השרוד. אף כי החוק עדיין לא מוציא לפועל את זכות הירושה, התצהיר ממלא תפקיד מאוד חשוב בעידוד מערכת החוק ללכת בכיוון הנכון.

לבסוף, התצהיר מכיל כמה הסכמות פרנסיות. לדופן, הוא מקבע את התחייבות להתמודדות עם מינויים והתחייבויות כלכליות ומחייב את הזוגות לכבד את הסכמי החיים המשותפים.

המשמעות המשפטית של תצהיר חיים משותף

המשמעות המשפטית של תצהיר חיים משותף היא כמובן חשובה מאוד. למדינה שהרוב המוחלט מהזעמים שלה הוא למעלה מ-400 דברים, תצהיר חיים משותף הוא דרך חיים. בעידן בו התקנות נישואי החוק התקנות את המעמד המשפטי של זוגות החד-מיניים, תצהיר חיים משותף הוא מסמך חיוני שמאפשר להם להימנע מבעיות משפטיות.

Image 1

ההבדלים בינו לבין נישואין

תצהיר חיים משותפים זהו מונח שמשתמשים בו לא רק בישראל, אלא ברחבי העולם, לתאר את הסדר המשפטי והחברתי המאפשר לזוגות חד-מיניים לחיות עם כל הזכויות והחובות שיש לזוגות נשויים. עם זאת, נכון להיום, יש עוד הבדלים רבים בין תצהיר לנישואין רגילים.

למשל, בתצהיר, הזוגות חייבים להגיע יחד לנוטריון ולהביא עמהם מסמכים שמחזיקים תיק משותף. בנישואין, אין צורך בנוטריון או בהבאת מסמכים משותפים – רק בנייה חתונה הראויה לשמה.

בנוסף, תצהיר חיים משותפים מעניק רק חלק מהזכויות והחובות שיש לזוגות נשויים – אף שהוא תקף בחלק מהמקרים (אם לא ברובם) למטרות פנימיות, יש מקרים בהם הוא אינו מכיל את כל הזכויות של האוהדים.

הליך הכנת תצהיר חיים משותף

הליך הכנת תצהיר החיים משותף הוא תהליך בו משתתפות שתי הצדדים, בשיח שמטרתו להגיע להסכמה שמגן על הצדדים גם במקרים של חילוקי דעות או פיצול.
יש לסדר ראשית את הנקודות החשובות לשני הצדדים, לדוגמה, אופן חלוקת הרכוש, מה יקרה במידה ויהיו ילדים לזוג או אופן חייב האחת לשניה.
במהלך השיחה עם הנוטריון, ניתן יהיה לדון ולקבוע את תנאי ההסכם ולכתוב אותו בצורה המשפטית המתאימה. בסיום השיחה, על הצדדים לחתום על התצהיר.
חשוב לזכור, שבשלב זה יתכן ותידרש עזרה משפטית מהצד של עורך דין במהלך התהליך, על מנת שתהליך ההסכמה יתאים לשני הצדדים ולוודא שהם מבינים את המשמעות המשפטית של ההחלטות שהם לוקחים.

לסיכום, תצהיר החיים המשותף הוא מסמך משפטי שמגן על זוג החיים בחד-מיניות, אך יש לו הבדלים משמעותיים מנישואין רגילים. כאן, ההליך מתחיל בהפקת התצהיר בצורה בה ייצא לעזרה משפטית מומחית.

מה בדיוק מקנה התצהיר

תצהיר החיים המשותפים הנוטריוני הוא מסמך חשוב שמקנה לזוג החי במערכת יחסים חד-מינית זכויות והגנה משפטית נרחבת. במקרה של קיום מערכת יחסים ממושך, התצהיר מעניק לזוג זכויות פנסיוניות משותפות, זכויות בנכסים המשותפים וזכוиות ירושה. כל זאת, על מנת שזוג החיים במערכת יחסים חד-מינית יהיה זכאי להגנה משפטית דומה לאותה המוצעת לזוגות שנשואים.

תפקידו של התצהיר

תפקידו של התצהיר במערכת יחסים חד-מינית הוא לברר תנאים מראש בשאלות שעלולות להעלות מחלוקות, וכפי שצוין כבר, למקן זכויות מגוונות. בחיים היומיום, התצהיר מוכיח את מעמד הזוגות כזוג, ומקנה להם תמיכה משפטית. היחד עם זאת, פרקטיקלית, הוא מפחית את האי-וודאות מהצד של המדינה והחברה וחשוב להם.

תוצאות משפטיות

במקרה שבו אחת מהצדדים לא מקיימת את ההסכם שהוצע בתצהיר החיים המשותפים, ישנן תוצאות משפטיות. כמו כל הסכם משפטי, התצהיר מחייב את שני הצדדים. אם ישנה הפרה של התצהיר, התובע שנפגע מההפרה יהיה זכאי לסילוק של ההפרה או לפיצוי כלכלי. לדוגמה, אם ההסכם קבע שאחד מהזוגות ינהל את החשבונות המשותפים, והאדם זה מחליט לנהל את החשבונות באופן שאינו תואם להסכם, זוגו יהיה זכאי לתביעה משפטית.

האם תצהיר החיים המשותפים אכן מספק את מה שהוא מבטיח? זה משתנה מתוך התנאים שנקבעו בהסכם והאופן שבו הוא מתנהל בפועל. בכל אופן, כל זוג שחותם על ההסכם צריך לדעת שלמרות שההסכם מקנה משפט חשיב וחיוני, הוא עדיין לא נישואין.

Image 2

שלבים לאחר קבלת תצהיר חיים משותף

ברגע שהתצהיר חיים משותף נוטריוני נחתם, בא לידי ביצוע, החיים המשותפים של הזוג נקבעים על-פי מסגרת משפטית מסוימת. התצהיר מאפשר זיקה בין שני בני הזוג, והם מתחילים ליהנות מחלק מהזכויות שמגיעות לזוג שנשוי במסגרת נישואין רגילים. אף על פי כך, המדריך הזה מתמקד במה שמתרחש אחרי החתימה.

אחרי שהמסמך נחתם, רוב הזוגות חד-מיניים מתארגנים להמשיך את חייהם בדרך החדשה שנקבעה. אחד המשאלים שנפוצים באופן מיוחד בקרב זוגות חד-מיניים הוא להגיע להסכמות עם מדינות אחרות בנושאים שונים כמו שימור זכויות ירושה, רכישת נכסים משותפים, וכו’. עצה חשובה בתהליך זה היא להיות מודעים לחוקים ולדינים שמשפיעים על זוגות חד-מיניים במדינות אלו ולהתיעץ בעורך דין מומחה במקרה של שקפים משפטיים.

פרידה וחדלות החיים המשותפים

אין ספק שמדובר במצב אשר לא מוכרח ולא קל לאף אחד, אך בחיים המשותפים שלנו יש תקופות קשות שמביאות לפעמים לנקודת פרידה. במידה והצדדים בחרו בתצהיר חיים משותף נוטריוני, הדבר משפיע על ההליך של הפרידה.

התצהיר מקנה לזוג האהובים שלנו גם הגנה משפטית במידה ומגיעים למצב של פרידה. הסכמות התצהיר בדרך כלל מעניקות הגנה על יתרונות כלכליים וחובות מחזוריות שכאלה שהם בהם במאמץ של החיים המשותפים. בדיני הפרידה השונים, ההסכם החיים המשותף הנוטריוני מאפשר לשני הצדדים הבאים להיות במעמד שווה.

החיים המשותפים של הזוג הם מסע שממשיך אחרי קבלת התצהיר החיים המשותף הנוטריוני, ואנחנו כאן כדי לתמוך, לסייע ולהדריך אתכם במהלך כל הדרך.

Image 3

התצהיר של חיים משותפים נוטריוני הוא קפיצת מדרגה משמעותית לזוגות חד-מיניים. המסמך מקנה כמות של זכויות והגנות לשני הצדדים, כולל חובת אחזקה, זכויות ירושה והסכמות פרנסיות. למרות השוויון שהמסמך הזה מקנה, יש חשיבות לדגוש שישנם הבדלים בין תצהיר נוטריוני לנישואין רגילים ואנו נמציא באופן שוטף השוואות בין שני המצבים.
ההתמודדות עם התצהיר הנוטריוני דורשת שיקול דעת והתאם אישי. מעבר להכרה של המדינה בזוג החד-מיני, המסמך יוצר מספר תנאים משפטיים שעליהם לשני הצדדים להסכים שווה ולא לפקפק בהם. במידה ונפתחת בעיה משפטית בין הצדדים, סביר כי המסמך יהיה בין הראיות החזקות שבהן המשפט יחליט.
בעת שינוי משפטי כלשהו, בין אם מתוך הסכם עם מדינות אחרות או בעקבות פרידה בין הזוג, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה.
לסיכום, החתימה על תצהיר של חיים משותפים נוטריוני היא צעד שמשפר באופן משמעותי את המצב של הצדדים בזוג החד-מיני, אך היא דורשת שקול דעת והתאם אישי. הסיכום אגב לא נותן סיום, אלא מעניק התחלה של חיים משותפים עם קניית זכויות והגנות מחודשות.

© 2023 My Blog


“מה צריך לדעת על תצהירי חיים משותפים נוטריוניים לזוגות חד מיניים?”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תפריט נגישות

צלצלו עכשיו 0515533400